Kvalifikovaný tím

Systém rezervácií je dostupný 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Diagnostika kilometrov vozidla

Doplnková služba ku kontrole originality: diagnostika najazdených kilometrov

Naše pracovisko kontroly originality okrem bežnej činnosti vykonáva vyrážanie VIN čísla.

Už viac ako 15 rokov vám poskytujeme služby kontroly originality. Naši vyškolení pracovníci spĺňajú najvyššie štandardy.


Kontrola originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do dokladov vozidla alebo do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel).

Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami.

V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

Kto potrebuje kontrolu originality?

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

  • jednotlivo dovezené zo zahraničia
  • vozidlá po prestavbe
  • vozidlá pred odhlásením do cudziny
  • pri výmene podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
  • pri zmene farby alebo farebného vyhotovenia
  • v situácii keď osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ
  • pri opätovnom schválení (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
  • pri pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
  • pred vydaním osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
  • pred vydaním technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006

Kontrolu originality vozidiel vykonávajú - oprávnené pracoviská kontroly originality a po vykonanej kontrole vydávajú Odborný posudok o KO. Výsledok kontroly originality - je verejný a prístupný na internete, na stránke http://www.ko.sk v časti overenie vozidla.

Informácie o dokladoch potrebných pre vykonanie kontroly originality nájdete tu.

Cenník

Platný od 22. septembra 2023

Typ kontroly Cena s DPH
MOTOCYKLE, TROJKOLKY, ŠTVORKOLKY 85.00€
OSOBNÉ / NÁKLADNÉ do 3,5t (M1, N1) 95.00€
NÁKLADNÉ AUTOMOBILY nad 3,5t (N2, N3) 125.00€
NÁKLADNÉ PRÍVESY do 3,5t (O1, O2) 85.00€
NÁKLADNÉ PRÍVESY nad 3,5t (O4) 100.00€
VOZIDLÁ SO SYMBOLOM G 100.00€
AUTOBUS (M2, M3) 125.00€
VYRAZENIE VIN ČÍSLA 90.00€
ODO-Pass 10.00€
VÝPIS POŠKODENÍ VOZIDLA 15.00€

Systém rezervácií je dostupný 24 hodín denne 7 dní v týždni.

REZERVUJTE SA TERAZ

Kontakt

Adresa:

Račianska 184/B,
831 54 Bratislava
02 / 4949 1867
trozbora@auto-rotos.sk

Otváracie hodiny:

Po – Pia: Na objednávku
So – Ne:  zatvorené