Kontrola originality

Zabezpečujeme odvoz a dovoz zákazníkov servisu v nasledujúcich prípadoch:

   1. Odvoz a dovoz zákazníka
   Odvezenie zákazníka po odovzdaní vozidla do servisu na vopred dohodnuté miesto. Po ukončení servisných prác dovezenie zákazníka do servisu.
   2. Dovoz a odvoz Vášho vozidla
   Prebratie vozidla od klienta a odvoz do servisu. Po ukončení servisu dovezenie vozidla klientovi na dohodnuté miesto. Služba je určená pre pojazdné vozidlá objednané na vykonanie údržby alebo opravy v našom servise.
   3. Len dovoz, alebo len odvoz Vášho vozidla
   Prebratie vozidla od klienta a odvoz do servisu. Po oprave si vozidlo klient vyzdvihne sám. Služba je určená pre pojazdné vozidlá objednané na vykonanie údržby alebo opravy v našom servise.

V každom z uvedených prípadov je nutné sa informovať a objednať už pri objednávaní do servisu.