Ponechajte termín platnosti technickej respektíve emisnej kontroly na nás. Prostredníctvom bezplatnej SMS alebo emailom Vás včas upozorníme na koniec platnosti technickej alebo emisnej kontroly.

Ako termín pre TK a EK nezadávajte prosím deň, kedy ste naposledy boli na kontrole, ale dátum, dokedy je kontrola platná. Termín platnosti EK zadajte len v prípade ak sa líši od termínu platnosti EK.

Notifikáciu vám zašleme 1 mesiac pred ukončením zadanej platnosti kontroly TK/EK.